FŐOLDALCSAPATUNKAKCIÓKÁRAINKPARTNEREKRENDELŐNKKAPCSOLAT

FOGPÓTLÁS

Rögzített fogpótlások

Ide soroljuk mindazon pótlásokat, amelyeket speciális ragasztóanyaggal, cementtel rögzítünk az előzetesen preparált, vagy felépített fogakra, illetve implantátumokra. Jellemzőjük, hogy csak orvosi beavatkozással távolíthatók el a szájból.

Korona

A korona egy olyan fogpótlás, amely beborítja a fog klinikai koronájának (általában a fog látható részének) megfelelően előkészített (preparált/lecsiszolt) felszínét, a koronacsonkot. Nemcsak védelmet jelent a maradék fog számára, hanem erősíti is azt és ugyanolyan külső megjelenést biztosít (forma és szín) mint az eredeti fog. Anyaguk szerint léteznek fémkerámia, illetve teljes porcelán (fémmentes) koronák.

A fémkerámia koronák fémvázra égetett porcelánleplezéssel készülnek. Hazánkban jelenleg a leggyakrabban alkalmazott fogpótlási módszer. A kobalt-króm (nikkelmentes) ötvözetből készülő fémváz biztosítja a stabilitást, a porcelán leplező réteg pedig az esztétikáért felelős. Egy jól elkészített, minőségi és precíz korona, akár 10-15 évig is tartó esztétikus megjelenést eredményez viselőjének.

A koronakészítés folyamata:

 • a kérdéses fog(ak) előkészítése, csiszolása
 • lenyomatvétel
 • ideiglenes fogpótlás készítése a preparált fog(ak)ra
 • korona elkészítése a fogtechnikus által
 • váz bepróbálása, színválasztás a páciens közreműködésével
 • a kész korona beragasztása

Fogorvosaink a hagyományos előkészítési módszer helyett a vállas előkészítés módszerét alkalmazzák. A fog nyakánál körkörösen egy körülbelül 1- 2 mm szélességű vállat alakítunk ki az íny szintjében, vagy elülső fogak esetében kicsivel az íny alatt. A módszer alkalmazása jelentős többletmunkával jár, azonban az így készített fogpótlás esztétikusabb és tartósabb is. Ez a preparálási mód védi a fogínyt, lehetővé teszi a fogpótlás tökéletes tisztítását és a fémváz később sem válik láthatóvá.

Frontfogak esetén a legszebb esztétikai eredményt a fémmentes, úgynevezett jacket koronák segítségével érhetjük el. Ennél a technikánál nem használunk fémötvözetet vagy arany fémvázat amire a kerámiát felvisszük ill. ráégetjük, hanem a váz teljes egészében alumínium-oxidból vagy cirkónium-oxidból készül, amit egy bonyolult eljárási folyamat során nyerünk. A cirkonkorona vagy –híd alkalmazása esetén nem kell tartani fémallergiától, hiszen a cirkonium-oxid lényegében porcelán, csak annál jóval erősebb és kevésbé törékeny. Egyetlen hátránya magasabb ára.

 

Hidak

A híd olyan fogpótlás, amellyel a hiányt pótló műfogakat a maradék fogakra, implantátumokra rögzítjük, vagyis ebben az esetben a foghiány melletti fogak szolgálnak támasztékul. A rágóerő csak a természetes fogat, implantátumot terheli, a szájban pedig csak annyi vagy kevesebb helyet foglal el, mint a természetes fogak. A híd is rendelkezik egy fémvázzal,amely készülhet nemesfém (arany) vagy nem nemesfém ötvözetből, valamint titánból. A fémvázra kerül rá a leplezés anyagául szolgáló porcelán, amely különböző színárnyalatokban kerül forgalomba, így harmonizál a szájban elhelyezkedő saját fogak színével.

A híd részei:

 • hídtest – a hiányzó fogat vagy fogakat pótolja
 • pillér – erre támasztjuk a hidat. Lehet megfelelően előkészített természetes fog, gyökér vagy implantátum
 • horgony – általában teljes borítókorona, de lehet inlay, részleges borítókorona vagy csapos fogmű is. A horgony segítségével rögzítjük a hidat a pillérekhez.

Készítésének lépései megegyeznek a koronakészítés lépéseivel, vagyis mintegy 10 nap múlva már szájba helyezhető az elkészült fogpótlás. Amennyiben a hiányt határoló fogakban tömés, inlay ( betét= fogtechnikus által készített tömés), friss szuvasodás található, vagy esetleg épek a fogak, készíthető inlay elhorgonyzású híd.
Ezen pótlás előnye, hogy kevés foganyag feláldozásával jár, hátrány viszont, hogy nem alkalmas nagyobb foghiányok pótlására.

 

Győkércsapos fogmű

Olyan fogpótlás, amely a gyökércsatornába vezetett csap segítségével rögzítve pótolja a fog koronáját vagy annak egy részét. A kiterjedt koronai defektusokkal rendelkező fogakat rekonstruálhatjuk ezzel a módszerrel. Gyökércsap kizárólag gyökérkezelt fogba helyezhető. A csap feladata a koronai felépítmény elhorgonyzása. Ha fogának koronai része nagymértékben destruált, korona készítésére már nem alkalmas, a röntgen alapján a gyökér körüli csontállomány kimutathatóan ép és nincs gyulladás, akkor javasoljuk a gyökérbe csap behelyezését.
Csapos fogművel - általában - a koronának nem az eredeti alakját állítjuk helyre, hanem egy ún. műcsonkot készítünk, amely lecsiszolt foghoz hasonlít, és erre külön készítjük el a borítókoronát.

Készítésének feltételei:
-minimum 8-10 mm hosszú gyökér
-a gyökér hosszának 2/3-a felhasználható legyen az elhorgonyzásra
-az adott fogba tökéletes gyökértömés készüljön (legyen)

Gyökércsapok típusai:
-fogtechnikus által készített egyéni öntött csap
-előre gyártott gyári csap
-üvegszálas csap,amely fehér színénél fogva, azokon a helyeken is tökéletes megoldást nyújt, ahol az esztétikai szempontok különösen fontosak.

Kivehető fogpótlások

Azon pácienseknél készítünk ilyen fogpótlást, akiknél megmaradt kisszámú fog miatt rögzített fogpótlás (híd) már nem készíthetõ. A kivehető fogpótlások megtervezése nagy odafigyelést igényel, és általában több lehetőséget is mérlegelni kell.
A kivehető pótlások lehetnek elhorgonyzás nélküli teljes kivehető pótlások, illetve a fogakhoz, vagy implantátumokhoz csatlakoztatható részlegesen kivehető pótlások.

Teljes lemezes fogpótlás, protézis

Fogatlan szájba készül. Anyaga keményekrilát vagy rugalmas műanyag lehet. Az ilyen fogpótlásokat a vákuumhatás, a rágónyomás és a gravitáció tartja helyben. A protézis alaplemeze speciális, az íny színéhez hasonló műanyagból készül. Ez a rész illeszkedik pontosan a nyálkahártyára és biztosítja a fogsor stabilitását. Az alaplemezre műfogakat helyezünk, amelyek gyakran szebbek lehetnek, mint a természetes fogak, Ezek a választható színű és formájú műfogak biztosítják az esztétikus megjelenést és a rágóképességet. A műanyag fogsorok élettartama korlátozott. Hosszabb viselés során az anyagába baktériumok, gombák telepedhetnek be, amelyek idült szájnyálkahártya gyulladást okozhatnak. A fogsorok átlagos kihordási idejét 5-8 év közé tehetjük.

Részleges lemezes fogpótlás

Olyan fogmű, amely a szájban nagyobb helyet foglal el, mint a természetes fogak, mert beborítja a száj nyálkahártyájának egyes területeit is. Anyaga általában műanyag és fém kombinációja, ezért fémlemezes fogpótlásnak is nevezhetjük. Előnyük, hogy a pótlás vékony, az alaplemez mérete csökkenthető, ezért a megszokási idő jelentősen lerövidül, kevésbé zavarja az ízérzékelést. A fogpótlás a maradó fogakhoz kapcsokkal vagy ún. finommechanikai rögzítőeszközök segítségével vagy teleszkóprendszerekkel kapcsolódhat.

A finommechanikai rögzítőeszközök (pl:csúsztatók, merevítő rudak)segítségével kedvező esztétikum és nagy fokú precizitás érhető el.

Teleszkópos fogsort a fogorvos abban az esetben javasol a páciensnek, ha már nagyon kevés, csupán egy vagy két fog maradt csak a fogívben. Jóval stabilabb, mint az elhorgonyzás nélküli fogpótlás. A maradék fogakat a fogorvos előkészíti, a fogtechnikus a minta alapján elkészíti az egymásnak tökéletesen megfelelő primer és szekunder teleszkóp koronákat. A primer teleszkóp a fogra kerül, ragasztó cementtel rögzül, a szekunder teleszkópot a fogsorba építjük be.

A részleges kivehető fogpótlás készítésének kivitelezése, munkafázisai:

 • Lenyomatvétel

 • Berajzolás és a minta előkészítés

 • Centrális okklúzió rögzítése, centrális okklúziós helyzet meghatározása

 • A próbafogsor ellenőrzése

 • Részleges kivehető fogpótlás szájba helyezése

A kivehető és rögzített fogpótlások kombinációja együttesét kombinált fogpótlásnak nevezzük. A rögzített hídpótlás előnyeit ötvözi a kivehető fogpótlással. A maradék fogakat híddal merev egységbe foglaljuk, és a kivehető fémvázas fogmű rejtett elhorgonyzással a hídhoz kapcsolódik. Általában akkor alkalmazzuk, ha elegendő számú maradék fog található a front fogak területén, míg az oldalsó területeken a fogak hiányoznak. Stabil, jól funkcionáló kivehető fogpótlás, mely a maradék fogazatot kevéssé károsítja, a nyálkahártya-csont alakzatot megkíméli. A rejtett elhorgonyzás révén kiváló esztétikai hatást biztosít.                 

A barázdazárás az őrlőfogak felszínén található mély barázdáknak egy speciális fluorid tartalmú anyaggal történő bevonását jelenti, így előzzük meg a későbbi fogszuvasodást. Ép barázdák esetén nincs szükség a fog fúrására, ezért teljesen fájdalommentes a kezelés és utána azonnal lehet étkezni. A kezelést már a tejőrlőkön is javasolt elvégezni, de az első maradandó fog megjelenésének időszaka a legoptimálisabb (6-8 éves kor). Ha a fogak barázdarendszerében már elszíneződés látható, akkor javasolt a kiterjesztett barázdazárás. Ilyen esetben a barázda keskeny feltárása is szükséges. Az eljárás során egy géllel kezeljük a fogfelszínt, majd a fog sértetlensége mellett híg tömőanyaggal feltöltjük a barázdarendszert. Ezzel elérjük, hogy az apró rések, amelyek a fog belsejébe vezetnek, lezáruljanak. A fogak épsége nem sérül, csak plusz védelmet kap.